Zona Hastalığı
11 Mart 2012
Egzama
11 Mart 2012

Siroz Hastalığı Nedenleri

 Siroz  hastalığı karaciğerin kronik bir hastalığıdır. Çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir ama hücre temelinde ki oluşum hep aynıdır. Sirozda yenilenen hücre ölümü, halka biçiminde bağ doğu artışı ve yumrular biçiminde doku yenilenmesi görülür. Belirtileri ise kapı toplardamarı sisteminde (portal)  kan basıncın yükselmesi ve ilerleyiciyi karaciğer yetmezliğidir. Siroz hastalığı özellikle sürekli alkol kullananlar arasında çok yaygın bir hastalıktır. Viral hepatit kadar yaygın olmamasına karşın, karaciğer hastalığı denince akla ilk siroz hastalığı gelir. Çünkü siroz hem en ağır karaciğer hastalığıdır, hem de iyileşme yerine kronikleşmeye yönelen çeşitli karaciğer hastalıklarının önlenemez sonudur. Siroz hastalığı aslında genel bir kavramdır ve çeşitli biçimlerde tanımlanabilir. Siroz tek bir hastalık değildir. Karaciğere benzer bir biçimde zarar veren çeşitli hastalıklar sonucunda ortaya çıkar. Bu zarar temelinde önemli sayıda karaciğer hücresinin ölmesidir. Ölen karaciğer hücresinin yerini lifsi bağdoku ve aşırı miktarda üretilen, çevresi bağdoku ile sarılı olarak düzensiz yerleşen yeni karaciğer hücreleri doldurur. Böylece başta karaciğeri besleyen damarlar olmak üzere organın bütün yapısı bozulur.

Zamanında tedaviye başlanmazsa sirozun ister medikal olsun ister doğal destek olur çok zor olur.

Karaciğer bedenin çok önemli bir organıdır. Bedendeki alkol, nikotin gibi zehirli maddelerin bedenden uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Karaciğer, yiyeceklerin sindiriminde, yağ metabolizmasında, kanın pıhtılaşmasında ve diğer fonksiyonlarda önemli rol oynar. Karaciğerde oluşan bir yara, karaciğere sürekli zarar verir ve görevi yapmasını zorlaştırır.Karaciğer sirozunun kalıtsal yatkınlık dışındaki en önemli nedenleri, geçirilmiş viral hepatit hastalığı ve alkolizmdir. Bir takım siroz olgusunda ise hastanın öyküsünde alkolizme ya da sarılığa rastlanmaz. Kriptogenetik (nedeni bilinmeyen) siroz adı verilen bu olguların bazısında hastanın sanlıksız bir viral hepatit geçirmiş olabileceği düşünülür. (Öreğin karaciğer iltihabı sonrasında gelişen siroza özgü büyük yumrıılar görülebilir.) Karaciğerde demir birikmesi (hemokromatoz) ve kronik konjestif kalp yetmezliği de siroza neden olabilir.

Siroz Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Siroz hastalığı karaciğerdeki hastalığın semptomları, rahatsızlığın nedenlerine bağlıdır. İlk önce hiç semptom görülmeyebilir, veya semptomlar çok şiddetli olabilir.
Siroz semptomları: • Yorgunluk • Kolay berelenme • İştah kaybı • Ateş • Mide bulantısı veya kusma • Sarılık (cildin sarı olması) • Kaşıntı • Karın ağrısı • Karında veya ayak bileğinde şişlik • Midede veya yemek borusunda kanama • Kilo kaybı Karaciğer sirozu birçok nedene bağlı olabilirse de oluşum süreci değişmez. Bir dış etken yapısal bir işlev azalmasının ya da henüz tam aydınlatılmamış olan kalıtsal bir yatkınlığın bulunduğu karaciğerde (belki de antikor yapısındaki) bir mekanizmayı harekete geçirir. Daha sonra kendi kendine işlemeyi sürdürebilen bu mekanizma sirozu başlatan bir tetik gibi işlev görür. Bir başka bir deyişle karaciğer, hastalığın nedeni kendi hücreleriymiş gibi davranmaya başlar. Karaciğer hücresine zarar veren herhangi bir etken karşısında bağdoku yalnızca ölen hücrelerin yerini almakla kalmaz; karaciğer hücreleri de işlevsel bir lobcuk oluşturacak katmanlar biçiminde yenilenmez. Tam tersine, karaciğer dokusunun araları aşırı bağdokuyla dolar ve bunun sonucunda lobcuğu parçalara ayıran yalancı lobcuklar oluşur. Böylece hücre yenilenmesi amaçsız ve yaygın bir yangı oluşumuna dönüşür. Aşırı çoğalan bağdoku daha sonra büzülerek yakınındaki hücre ve damarları sıkıştınr ve organda oksijen yetersizliğine neden olur. Karaciğer sirozunda görülen sinüzoit ağ (ince damar işlevi gören boncuklar) azalması hastalığın ileri evrelerinde şiddetlenerek dolaşımı durdurabilir. Böylece başka hücrelerin de ölmesiyle tamamlanan döngü, bir kez daha başlayıp yayılmaya hazır hale gelir. Bazı uzmanlann iyi huylu bir tümör hastalığı olarak nitelemesine yol açacak kadar aşırı bir üreme gösteren siroz hücreleri organdaki besleyici maddeleri tüketir. Asalak gibi öteki karaciğer hücrelerinden beslenen siroz hücreleri artık hastalığın ve hücre ölümünün nedeni olmuştur. Sirozun en az bilinen yanı aşın bağdoku üretimidir. Bu olay zehirlenme ya da bağışıklık tepkisine bağlı olarak retiküloendotelyal sistem etkinliğinin artmasından kaynaklanabilir. Herhangi bir nedenle zedelenen ya da ölen karaciğer hücresi bağışıklık sistemi tarafından “yabancı” olarak tanınır ve sistemin antikor oluşturarak yanıt vermesine yol açar (kandaki belirgin gammaglobulin artışı buna bağlıdır).

Karaciğer hücrelerindeki antijen-antikor tepkisi hücre ölümüyle sonuçlanır ve böylece retiküloendotelyal sistemin uyarılmasıyla aşırı miktarda üretilen bağdoku karaciğer hücrelerinin yerini alır. Viral hepatit, alkol gibi bir dış etkenin neden yalnızca bazı insanlarda karaciğer hücrelerini vücuda “yabancı” kıldığı sorusuna henüz doyurucu bir yanıt getirilememiştir. Ama yanıtın allerji ya da immun (özbağışıklık) süreçlerinde olmadığı söylenebilir.

SİROZLU KARACİĞERİN DURUMU

Yukarıda sözü edilen siroz tiplerinin (alkolik, doku ölümü sonrası, safra sistemi kökenli) her birine özgü belirli anatomik ve patolojik değişildikler vardır. Ama bazı temel özellilder bunların hepsinde, özellikle de karaciğer kökenli siroz olgularında görülür. Alkole bağlı sirozda karaciğer önce büyür, hastalığın son evresindeyse küçülür. Yüzeyi ince pürtüklü yapıdadır. Doku ölümü sonrasında gelişen sirozda ise karaciğer büyüyebilir ya da büyümeyebilir; yüzeyi her zaman düzensiz ve kaba pürtüklüdür. Biyopsiyle alınan ömeğin mikroskopla incelenmesi tipik siroz bulgularını ortaya koyar. Karaciğer tam bir yapısal düzensizlik içindedir. Sağlıklı organdaki düzenli karaciğer lobcukları artık tümüyle ya da hemen hemen yok olmuştur. Asıl işlevi karaciğerin destek sistemini oluşturmak olan bağdoku bölmeleri (septum) tam bir dağınıklık içinde her yana doğru gelişmiştir. Damarlar daha da düzensizdir. Her yerde eşmerkezli olarak yerleşmiş hücre kümeleıi görülür. Bunlar sağlıklı lobculdara benzemekle birlikte merkezlerinde bir toplardamar yoktur ve dağılımlan düzensizdir. Yumru biçimindeki bu oluşumlara yalancı lobcuk denir. Gerek bağdoku oluşumu, gerekse yalancı lobcuk oluşumu yıkıma uğrayan karaciğer hücrelerinin yeni hücre üretme ve çoğalma yoluyla giriştiği onarım çabasını temsil eder. Ama yeni hücre üretimi aşırı miktardadır ve dağılımı düzensizdir.

SİROZ NASIL TEŞHİS EDİLİR

Yapılan ilk muayenede doktor hastanın geçmişiyle ilgili bilgi alır. Alkol kullanıp kullanmadığı, hepatit hastalığı geçirmiş mi diye öğrenir. Bu hastalığın bulaşmış olabileceği ihtimalini göz önüne alır ve ailede eşinin ya da birlikte olduğu kişide hepatit olup olmadığını öğrenmek ister. Daha sonra elle yapılan muayeneyle karaciğerin nasıl olduğuna bakılır. Siroz hastalarının karaciğeri serttir. Kenarları ise çok belirgindir. Sirozluların çoğunun dalağı büyüktür. Doktor hastanın görünümünü de inceler. Hasta sararmış, yanaklar ve eller kırmızılaşmıştır. Bacaklar zayıf ve karın da su topladığından elle muayene ile karında su birikip birikmediğini anlayabilir. Kesin tanı koymak için ise kan tahlilleri ve gerekirse karaciğerden parça alımı yapılır. Kanda albümin düzeyi düşük, bilirubin seviyesi yüksek ise karaciğerde sorun olduğu anlaşılır. Karaciğer hücrelerinin kanda ne durumda olduğu incelenir. Bunun dışında ultrason görüntüleme ile karaciğer görüntülenir. Karaciğerin yüzeyi ve yapısının bozukluğu hakkında bilgi alınır. Siroz teşhisi konmasında güvenilir ve etkin bir yöntemdir. Ancak sirozhastalığı bu aşamaları sabırla ve düzenli yapmaları gerekiyor.

SİROZA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

1. Alkolü bırakmak, 2. Hepatit hastalığına yakalanmamak için aşı yaptırmak, 3. Bazı karaciğer hastalıkları siroza yol açar. Bu yüzden mutlaka tedavisi yapılmalıdır, 4. Beslenmeye dikkat edilmeli, yağlı ve hayvansal kaynaklı besinlerden uzak durmak gerekir, 5. Erken teşhis önemli olduğundan kontrol amaçlı muayene yaptırılabilir.


SADECE UZMANLARA DANIŞIN

Değerli okuyucularım,

Amacım, yaptığım çalışmalar sonucunda faydalı olduğuna inandığım ve bu bilgileri ihtiyacı olan herkesle paylaşmak olduğunu bilmenizi isterim. Ancak değişen yasalar gereği yasak olan bazı terimlerin sakıncalı olduğunu dolayısı ile bu yazıların makaleden çıkarılması gerektiğini bana bildirilmiştir.  Yasalara saygılı olma çerçevesinde çıkması gereken yazıları silmek durumundayım. Bu yüzden öncelikle yaptığım işe, uygulamalarıma ve tavsiyelerime güvenen siz değerli okuyucularımın benim olduğu gibi sizlerinde yeni yasaya saygı duyacağınıza inanıyorum. Bu yüzden silinen bazı yazılar nedeni ile öncelikle siz değerli okuyucularım ve takipçilerimden özür diliyorum.


Tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizin de güzide doğal yapısı ile endemik bitki örtüsü ile harika bir ülke. Ancak zengin olan bu değerimizi ne yazık ki kullanamıyoruz. Allahın insanlara armağan ettiği, , oksijen, su, toprak ve toprakta oluşan nimetleri, bitkileri insanlarla buluşturmak kadar güzel bir çalışma olamaz. Herbalistlik bitki bilimcisi demektir. Hangi bitki nerde yetiştiğini, ne zaman toplanması kurutulması, gerektiğini, hangi koşullarda depolanmalı ve en önemlisi nasıl tüketilmesi gerektiğini insanlarla paylaşmaktır.


Gerek tanıtım yazısında gerek makale içinde, öncelikle doktor olmadığımı, kesinlikle doktor görevlerini üstlenerek hiçbir şekilde hastaları veya diğer hasta gruplarını  muayyene etmediğimi, tanı  koymadığımı, ameliyat etmediğimi veya başka bir medikal hastane ve benzeri sağlık kurumlarına referans göstererek hastanın üzerinde etki bırakmadığımı, belirtmek istiyorum. Amacım, benden destek isteyen herkese ücretsiz olarak şimdiye kadar yaptığım araştırma ve çalışmalarım sonucunda edindiğim bilgileri ve kullandığım yöntemleri paylaşmak, olmuştur.  Dolayısı ile benimle irtibata geçmek isteyen, destek veya tavsiyelerim den faydalanmak isteyen herkesin bu konuyu iyi bilmelidirler.  Hastalıkta kullanılan bitkisel gıda destekli ürünleri yasal olarak çalışan tüm aktarlara da veya Eczanelerden alabilirsiniz. Tercih tamamen size aittir.


ÖNEMLİ NOT: Burada yer alan bilgi, yorum ve cevaplar yalnızca tavsiye niteliğinde olup tedavi yönteminizi tespit etmek ya da değiştirmeye amacı taşımamaktadır. Sitemizdeki bilgileri yanlış anlamak, bilgilerin güncelliğini yitirmesi ve buna bağlı olarak doğabilecek olası mağduriyetlerden sitemiz yasal olarak hiçbir sorumluluk altında değildir. Tam bir teşhis ve tedavi için hasta ile doktorunuzun yüz yüze gelmesi gerekir. Bu sitede bulunan bilgileri kullanmadan doğan sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. Siteyi kullanan herkes, işbu şartların yanı sıra kullanım koşulları ve gizlilik sözleşmesi metinlerimizi okumuş kabul etmiş sayılır.

Saygılarımla…

Herbalist

Erdoğan TEPELİ

05332349044

20 Comments

 1. AHMET YÜKSEL dedi ki:

  iyi çalışmalar annem mrcp emrı çektirdi kronik siroz hastalığıteşhisi koydu önerebileceğiniz bitkisel yada farklı tedavi şekli varmıdır yardımcıo lurmusunuz.

 2. Adem ercin dedi ki:

  Hocam benim Babam siroz hastasi yaklasik 2yildan beri dokdor konrolin de yasam mucadelesi veriyor vucudu gunde 2 litre su yapiyor aceba bize bir onerin olurmu,hic alkol kullanmamis. Lutfen cevap verin.Adem ercin saygilarimla.

 3. ali Bey dedi ki:

  slm hocam.benim abim de hepatit-b den kaynaklanan siroz haslalığı var.2 yırdır adanada bir hastanede ayda konrollere gidiyor.bu rahatsızlığı silme ihtimali varmı.sizin yardımlarınızı bekliyorum lütfen.cevap verirseniz sevinirim

 4. ÖZLEM ÖZDEMİR dedi ki:

  Erdoğan bey merhaba,
  Anneannem siroz hastası ve biz 8 yıl önce safra kesesi ameliyatında bu durumu farkettik, bu süre zarfında bir sıkıntı olmadı. karaciğer 8 ay önce safra kesesinde ki taş ve çamur enfeksiyonuna neden oldu. karında sıvı birikmesi oluştu ve karında ki sıvı ve enfeksiyon beyine sıçradı bilinç kaybı oluştu. 1 ay boyunca hem siroz ve hemde bu nedenle hastanede tedavi gördü. Ve bu olay bir kere daha tekrarlandı. şimdi ise kalça kemiği kırıldı ve şuanda bu nedenle hastane de yatmakta ameliyat olması gerekiyor siroz hastası olduğu için ameliyat riskli local anestezi ile ameliyat edecekler ve bir gün yoğun bakımda kalacak bu konuda bize nasıl yardımcı olabilirsiniz… şimdiden çok teşekkür ederim

 5. Burcu Umugül dedi ki:

  hayırlı akşamlar. eşimin karaciğerinde 5 delik bulunmuş. sirozla bir alakası varmıdır? doktor bir tanı koymamıs henüz bişey söylemiyor. sadece alkol ve opoid bağımlılığında kullanılan bir ilaç yazmış. ben hiç bir şey anlamadım . eşim bu durumdan çok korkuyor kendisi şuan asker. bigilendirirseniz cok memnun olurum Allaha emanet olunuz

 6. şaduman akgün dedi ki:

  annem ilk tedavisini 2000 yılında aldı tedaviyi tamamladı sonuç iyi çıktı. bir süre sonra tekrar pozitif oldu ikinci tedaviyi verdiler ama kan sonuçlarındaki değerlerin yükselmesi sonucu iğneleri 2haftada bir vurduttular.annem ilk tedavisine başladığındada %50 şansı vardı şu andada ama tedavi uygulamak yerine sevgili doktorlarımız git gez dolaş ve ölümünü bekle dediler. siz bize yardımcı olabilir misiniz?

 7. iyi akşamlar hocam ben hamilelik boyunca kan sulandırıcı iğneler kullandım ve hamileliğim boyunca vücudumda kaşıntı oldu aşırı derecede doktorum siroz olabilirmi diye kan testi istedi test sonuçları normal çıktı dogumdan sonra kaşıntıları geçer dedi doğum yapalı 6 ay oldu kaşıntı azaldı ama bu seferde sinek ısırıgı gibi vucudumda sürekli izler çıkıyo kabarıyo kızarıyo cilt doktoruna gittim yine kan testi aldılar temiz çıktı ama ben çok korkuyorum siroz olabilirmiyim hamilelikte hemen hemen tüm testler yapıldı bi sorun olsaydı testlerden çıkarmıydı acaba bu konu hakında beni bigilendirirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler.

 8. slm bende1982 de kanverildig ve hepetit c bulasmistig neyazik dr torum normal dededig yanliz simdig siroza dönmüs vede tedaviye hanohfer hastanesine yoluyorlar tabiki buna baslarken tesadüfen size rasladim temenim sizin sayenizde de saglima kavusmayig umut ederim simdiden tesekürler nihal schulmeister

 9. esra yıldırım dedi ki:

  merhabalar hayırlı sabahlar ben üni. ÖğrencisiYim babam da bulunan rahatsızlık karaciğer sirozunun kansere çevirmiş olması 2 gün önce belli oldu bulundğmz yerde hasTahaneye gitme vs kıstlı gece ağrısı sancısı old. Mide de su toplanyo aldırmaya götryoruz dört elden sarıldık moralMizi yüksek tutup babamın kendisni iyi hissetmesi için durumunu bilmiyo söyleyemedk doktorlar yapılcak bi durumn olmadğnı beklenmesi gerektğni söyledler…lütfen sizden rica ediyorum bana ulaşın ve yardım edin, gerçekten bi umut var içim de umarım bi şekilde cevap verirsinz, şimdiden Teşekkür ediyorum.

 10. fatma yılmaz dedi ki:

  annemin 1,5 yıl önce siroz hastası olduğunu öğrendik.dna ve rna tahlili,hepatit tahlili yapıldı ama neğatif çıktı.şuan karın tarafında sürekli sancı çekiyor.geçenlerde ağzından kan geldi.endoskopi yaptırdık varislerde patlama yok dedi doktor.annemin hastalığı hangi evrededir acaba.değerli hocam sizden ricam bu hastalıktan hiçbir şekilde kurtulma ümidi yok mu?ne gerekirse yapabiliriz yeterki kurtulsun.çok berbat bir hastalık bu ya.annem koah ve kalp hastası aynı zamanda.hocam lütfen varsa bir çaresi bizi haberdar ederseniz çok memnun olurum.saygılarımla…

 11. suat Bey dedi ki:

  selam hayirli calismalar. Babamda yapilan teshislerin sonuclari su an belli olmadi ancak sirozdan supheleniyolar ne yapmamiz gerektigini bilmiyoruz lutfen bize yardimci olurmusunuz. hayirli calismalar

 12. Gökhan Yılmaz dedi ki:

  Selam babam da hepatit b ve alkole bağlı olarak siroz var bunun tedavisi var mı alkol ü bırakalı 20 ay oldu tedavisi sürüyor en kısa zamanda ulaşabilir misiniz ?

 13. metin aydın dedi ki:

  ben siroz hs bende b virusu ve anti delta virusu mevcutu siz bani ileştirecek ilac varmı saygılar.

 14. İlke ERENSAYAIN dedi ki:

  merhaba annemePrimer bilier siroz tanısı koyuldu karaciğer biyopsisiyle. daha ilk aşamalarda olduğu ve yıllar sonra ilerleyebileceği söylendi. suan URSOFALK isimli ilacı kullanıyor. sizin yöntemleriniz ile bu hastalığın tedavisi mümkün mü? hastalığın seyrini durdurabilir miyiz? iyi çalışmalar

 15. selen özer dedi ki:

  meraba ben 17 yaşındayım doktorum 3 ay önce hepatitsin dedi ve hastalığın siroza kadar gider dedi sirozdaki btn hastalık belirtileri bnde var

 16. Mahmut TARAYLI dedi ki:

  Erdoğan Bey’ Çok şey borçluyum. Siroz Hastalığının Bitkisel Tedavisi Yaklaşık 6-7yıl önce yeğenim sizinle tanışmıştı. Bende siroz başlangıcı vardı. Tavsiye ettiğiniz bitkiler ve karışımlar sayesinde 6-7 ayda sağlığıma kavuştum. Erdoğan Bey’ yardımı ile sağlığıma kavuştum. Yeğenim izmirde büyük bir firmada danışmanlık yapıyor Helen işine devam ediyor. Arkadaşın biri yakının tedavi etmişsiniz yeğenimde “dayı burada bir bitki uzmanı var. Kendi işinde oldukça başarılı olduğunu bayağı tedavi ettiği hastalıklar olduğunu siroz hastalığına bitkisel ilaçlar hazırladığını söyledi.” dedi bende şu an hastanede olduğunu ancak hastane çıkında gelebileceğimi” söyledim. 20 gün Samsun devlet hastanesinde yattım. Ama şikâyetlerim devam ediyordu. Raporlarımı aldım İzmir’e Erdoğan bey’in yanına geldim. Erdoğan Bey raporlarıma baktı “Aalhın izni ile eğer sizde sabırlı ve düzenli bitkisel ilaçlarınız kullanırsanız 6-7 ayda siroz hastalığından kurtulma şansınız oldukça fazladır” dedi. “Tedavi” kelimesini duyunca bayağı bir rahatladım. Benim için hazırlanan iki aylık bitkisel ilaçlarımı aldım ve evime geldim. İlk bir hafta oldukça sıkıntılı geçti çünkü karaciğer hücreleri bayağı şişmiş ve asist oldukça fazlaydı. Siroz hastalığının en kötü tarafı da bu olmalı “nefes almam gittikçe zorlaşıyordu” 10 gün sonra ödemler gitmeye be ben rahatlamaya başladım. İki ay sonra tekrara doktora gittiğimde doktorum “çok güzel gelişmeler olduğunu ilaçlarına devam etmemi “söyledi. Büyük bir heyecanla eve geldim benim için büyük bir moral olmuştu. Erdoğan beyi aradım durumu söyledim “gerçekten çok mutluydum ancak tedavinizin bitmediği 4 ay daha kullanmanız gereken bitkisel ilaçlar olduğunu” söyledi. Bundan sonra ilaçlarımı daha inanarak güvenerek kullanmaya başladım 2. defa doktora gittiğimde “nakil olmaya gerek olmadığını durumun çok iyi olduğunu” söyledi. Yaklaşık 6-7 senedir çok iyiyim. Çok düzenli besleniyorum devamlı Erdoğan beyden öneri ve beslenmelerime neler gerektiğini danışıp bilgi alıyorum. Allah Erdoğan beyden razı olsun sağlığıma kavuşmama yardımcı olduğu için. Herkese tavsiyede bulunuyorum. Ama her ne olursa olsun tetkiklerinizi doktor kontrollerinde yapmalısınız zaten Erdoğan beyde bunu devamlı uyararak söylüyor. Siroz Hastalığı zamanında tanı ve teşhis konulursa tedavisi mümkün olabilir. Aslında devamlı telefonla görüşüyoruz Ancak yazılı bir yorum yapmak istedim. Erdoğan Bey’e çok teşekkür ederim. Saygılarımla… Mahmut TARAYLI- Samsun

 17. Elshad Jafarov dedi ki:

  Merhabalar, Size Azerbaycandan mail atiyorum. Benim kardesim siroz hastaligina yakalanmis. Doktorlar bu hastaligin geri donusu olmadigini diyorlar. Sizin verddiginiz ilaclarla bu hastalikdan tamamen kurtulmak mumkunmu. Tedavi suresi ne kadar suruyor. Ilaclari nasil elde biliriz.. Sirozun tedavisi ile ilgili detayli bilgi verebilirmisiniz. Donus yaparsaniz cok sevinirim. Simdiden tesekkur ederim. Saygilarimla Elshad

 18. Rıza TANIK dedi ki:

  Erdoğan bey size ne kadar teşekkür etsek gerçekten çok az hakınızı nasıl ödeyeceğiz bilmeme ama her gün size dua ediyoruz babımız son tahlillerinden çok iyi çıktı yaklaşık 8 aydır siroz tedavisi görüyordur sizde Doktorların tüm ümitsiz olduğu dönemde babama güç verdiniz ikna ettiniz babam önce Allah sonra sizin sayenizde soluk alıyor her gün bizim için yeni doğuş oluyor. Hocam sonuçları size mail ile gönderdik siz incelerseniz siroz hastalığında doktorlar herhangi bir siroz hastalığı olmadığını söyledi birde siz bakın sizi tekrar telefonla ararım saygılarımızla Alla bin defa razı olsun

 19. imren çakmaklı dedi ki:

  Erdoğan bey,babam siroz hastalığına yeni yakalandığını söyledier doktorlar. sizi internetten takip ediyorum.benim çaresizliğim babam.şimdi 75 yaşında,yakın bir zamana kadar sağlıklıydı,2 ay önce kasık fıtığı ameliyatı oldu.arksından haftasına yazlığa çanakkaleye gitti.yoruldu zannediyorum,iştahı kesildi halsizleşti hızla kilo vermeye başladı,çanakkale istandula sevketti.35 sene önce iğneden hepatit c mikrobu geçmiş .bu hastalık 30 sene sonra siroz hastalığına çevirir dedi doktor.şimdi karnı şişti ayağını yürürken sürtüyor,devamlı yatmak istiyor ,doktor karaciğer emarı istedi neticeyi yarın alacağız.bütün tahliller oldu,başka doktorlara da gösterdik,kanaması başlayabilir diyorlar,ama babam hayat dolu saati saatine uymuyor son çarem sizsiniz lütfen siroz hastalığı için ne yapabiliriz .sizden acele cevap bekliyorum .saygılar

 20. ABDULLAH BORCU dedi ki:

  Babam 48 yaşında doktor siroz hastalığı teşhisi koydu. Sayın hocam babam ne sigara içer ne alkol alır gençliğinde biraz sigara içmiş ama pasif içici Sarılıklarına baktırdık o da yok ama 2 yıldır karaciğer siroz hastalığı tanısı koydular. Karnı şimdi fazla şişmiyor ama ara ara şişiyor çok korkuyoruz Doktorlar genelde siroz hastalığına ya aşırı alkol ya da sarılıktan geçebileceğini söylüyorlar. Ancak sizin sitenizdeki yazınızı okudum gerçekten çok açıklayıcı bilgiler var. En azında siroz hastalığı alkol ve sarılık haricin dede olabiliyormuş yazınızdan öğrendim. Değerli hocam şimdi ne yapmalıyız siroz denen lanetli hastalıktan kurtulmak istiyoruz. Yozgat’a oturuyoruz Maddi durumumu pekiyi değil Ama sizin insanlara en iyi yardımcı olduğunuz duydum lütfen balamada yardımcı olun hepimiz perişanız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir