Bitkisel Destek
18 Nisan 2012
Web Siteme Hoş Geldiniz
20 Nisan 2012

KOLON KANSERİ NEDİR?

Kanserli kolon

Kolon kanseri günümüz hastalıkların arasında  en çok görülen kanser türleri arasında üçüncü sırada yer alıyor. Kolon kanseri çoğu zaman belirti vermeyen ve yavaş ilerleyen hastalık özellikle 50 -70 yaş ve üzerindekileri tehdit ediyor. Kolon kanseri- kalın bağırsak kanseri olarak bilinen halk arasında kolon veya bağırsak  kanseri olarak iki farklı hastalık olarak bilselerde aslında ikisde aynı hastalıktır. Kolon kanseri ortalama 50 yaşından sonra görülen kanserler içinde sıklık derecesi açısından önemli bir yer tutmaya başlayan ve zamanında tanısı kolulmayan hastalalrın yaşam süreleri oldukça kısa süren bir hastalıktır. Kolon kanseri istatistikler bir milyon nüfuslu bir toplumda yılda ortalama 500 kanser vakasının görüldüğünü ortaya koyuyor. Kolon Kanserinde düzenli sağlık taramaların yapıldığı toplumlarda ise kolon kanserlerinde ciddi bir oranda bir azalma söz konusu. Diğer kanserlerde olduğu gibi kolon kanserinde de  erken tanının önemini bir kez daha gösteriyor. Kolon Kanseri genellikle 50 yaş ve üzerindeki erkek ve kadınlar, birinci derece akrabalarında kolon kanseri görülenler, kendisinde ve ailesinde meme, yumurtalık kanseri olanlar, kalın bağırsağında polip bulunanlar yüksek risk taşımaktadır. Kolon kanseri ailesel hikayesi olanlar mutlaka doktora danışmalı ve düzenli tetkiklerini mutlaka yapmalıdırlar. Kolon kanseri erken tanı konulursa tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Çekinmeyin belirtileri gördüğünüzde mutlaka doktorunuza gidin ve uzman doktor kontrolünde gerekli işlemler yapılsın.

KOLON KANSERİ NEDENLERİ

Kolon kanseri  nedeni bilinmemektedir, çünkü kolon kanserinde olduğu gibi diğer hastalıklrarda da belli değil zaten belli olsa tedavisi çok daha kolya olacaktır.Ancak  kolon kanseri  oluşumunu hazırlayan etkenler iyi bilinir. Kolon kanseri hastalığı çok araştırılması gereken bir hastalıktır. Kolon  kanserinde çevresel etkenler kanser   yapıcı etkenlerin harekete geçmesini sağlayan ve onları yönlendiren çevresel etkenler vardır. Kolon kanserlerinin  amyant işçilerinde, dokuma sanayisinde, çelik dökümhanelerinde ve sentetik iplikle halı dokunan fabrikalarda çalışan işçilerde kalınbağırsak kanserine yakalanma tehlikesi daha çoktur. Selenyumun kolon kanserindeki etkisi tartışmalıdır. Kolon kanseri hastalarının kanlarındaki selenyum düzeyi düşük bulunmuştur. Su ve toprağında yüksek oranda selenyum bulunan bölgelerde kalınbağırsak-düz bağırsak kanserlerine bağlı ölümlerde azalma saptanmıştır. Kolon kanseri Beslenmeye bağlı etkenler. Günümüzde henüz kolon kanserine neden olan kanser yapıcı bir hastalık etkeni saptanmamıştır. Batı tipi beslenme, bağırsak kanseri tehlikesini artıran bir etkendir. Örneğin, kolon kanseri   ölümlerle hayvansal yağ tüketimi arasında kuvvetli bir ilişki vardır. Fazla bira tüketiminin de düz bağırsak (rektum) kanserine yol açabileceği düşünülmektedir. Lahana ve Brüksel lahanası gibi bazı sebzelerin kolon kanserine karşı koruyucu etkisi vardır. Bunların içerdiği yükseltgeme önleyici (anti oksidan) maddelerin, kemirici hayvanlarda, polisiklik (birden çok karbon halkası taşıyan) hidrokarbonların yol açtığı kolon kanseri kanser oluşumunu engellediği belirtilmiştir. Lifli besinlerle beslenmenin de koruyucu etkisinden söz edilir. Bu varsayıma göre, daha çok lifli besinler tüketen Afrika toplumlarında, Batılı beslenme alışkanlıklarına sahip toplumlara oranla kalınbağırsak-düz bağırsak kanserinin görülme sıklığı çok daha azdır.

– Kalıtsal etkenler. Kalıtsal etkenlerin çok önemli olduğu görülmektedir.
– kolon kanserli hasta ailelerinde kansere yakalanma olasılığı nüfusun öteki bölümüne göre daha yüksektir.
– Ailesel polipoz ve Gardner Sendromu gibi iki kalıtsal hastalık büyük oranda kalınbağırsak kanserine eşlik eder.

– Meme, rahim ve yumurtalık kanserine yakalanmış hastaların ailelerinde Kolon kanseri kanseri sıklığı yüksektir.

– Kalınbağırsak kanserinin yüksek oranda görüldüğü ailelerde, hastalar genellikle gençtir; sağ kalınbağırsak tümörüne
daha çok rastlanır; birkaç organda tümör vardır.

Bazı olgularda bağırsak tümörü meme ve dölyatağı tümörleriyle birlikte görülebilir.

KOLON KANSERİ TEŞHİSİ

Kolon kanserinde yapılan araştırmalar, bugün kolon kanserinin taranabilir ve önlenebilir bir kanser olduğunu ortaya koyuyor. Erken tanıyla hastalığa bağlı ölüm oranlarını önemli ölçüde azaltıyor. Uzmanlar  kolon kanserinde kullanılan tanı metotları hakkında şu bilgileri veriyor:

Dışkıda kan testi:

Kolon kanseri dışkı laboratuvardan alınan özel bir kağıda konarak ve laboratuvarda inceleniyor. Bu testle dışkıda görülmeyecek kadar az miktardaki kanamanın özel bazı testlerle saptanması amaçlanıyor.

Sigmoidoskopi:

Bu incelemede doktor, video görüntüleme cihazına bağlanmış olan bir tüple kalın bağırsağın alt kısmını inceliyor.

Kolonoskopi:

Kolon kanseri kalın bağırsağın tümünün incelenmesini içeren bir yöntem. Kolonoskopinin de mammografi gibi tarama amaçlı olarak yaptırılması öneriliyor. Doktorlar 50 yaşın üstündeki kişilerin risk durumuna göre 2-5 yılda bir kolonoskopi yaptırması görüşünde birleşiyorlar. Polip saptandığında işlem sırasında çıkarılıyor ve incelenmek üzere patolojiye gönderiliyor.Bir kez polip alınan kişinin daha sonra kolonoskopi ile izlenmesi gerekiyor. Kolon kanseri süphesiz tanı aşaması oldukça önemlidir.

Sanal Kolonoskopi:

Kolon kanseri Tomografi cihazından elde edilen bilgilerin, özel bilgisayarlarla endoskopik görüntülere dönüştürülmesi şeklinde tanımlanan sanal kolonoskopide barsağın tümü görüntülenebiliyor. Sanal kolonoskopi bir cm den daha büyük poliplerin tanısını kolonoskopi ile benzer doğrulukla yapabiliyor. Ancak kalın barsak iç yüzeyinin hastalıklarının tanısı, poliplerin çıkarılması ve parça alınması için standart kolonoskopi yine de gerekebiliyor.

Biyopsi:

Kolon kanseri bağırsaktan bir parça alınarak mikroskop altında inceleniyor. Patolojide elde edilen sonuca göre kolon kanseri olup olmadığı karar verilir.

KOLON KANSERİ ÖNLENEBİLİR Mİ?

Sigara kolon kanseri riskini arttıran etmenlerin başında geliyor. Bu açıdan riski azaltmak adına sigara içmemek gerekiyor. Sigara dışında kolon kanseri riskini azaltan faktörleri Uzmanlar  şöyle açıklıyor: “Günde 1500 mg. kalsiyum alımı, günlük yapılan rutin egzersizler , yağlı gıdalardan kaçınma ve sağlıklı kiloda olmak da bu riski azaltan etkenlerdendir. Yapılan araştırmalar yakın gelecekte selenyum ve diğer oksidanların  düzenli tüketildiğinde kolon kanserini önleyeceğine işaret ediyor.”

KALIN BAĞIRSAK KANSERİNİN GÖRÜLME SIKLIĞI NEDİR ?

Kolon kanseri batı toplumunda yapılan çalışmalarda kolon kanseri  gerek Amerika Birleşik Devletlerinde gerekse Avrupa’da en yaygın sıklıkta gözlenen kolon kanseri  tipi olma özelliğini korumaktadır. Buna ek olarak ne yazık ki kolon kanseri  bağlı ölümlerin önemli bir kısmını kalın bağırsak kanseri oluşturmaktadır. Kolon kanseri ülkemizde her ne kadar güvenli olarak toplanan kanser istatistiği yoksa da, Sağlık Bakanlığının yayınladığı 1998 istatistiklerine göre, kalın bağırsak kanseri (kolon ve rektum) kadında ikinci, erkekte üçüncü sıklıkta rastlanan kanser tipidir. Yine Sağlık Bakanlığı’nın 2003 yılında yaptığı hastanelerde yatan (kadın-erkek) hasta listesine göre akciğer ve meme kanserinden sonra kalın bağırsakkanseri (kolon ve rektum) üçüncü sıklıkta yer almaktadır.

KALIN BAĞIRSAK KANSERİ ve GENETİK

Kolon kanseri oluşumu ile ilgili araştırmalarla hastalığın gelişimindeki genetik değişiklikler biraz aydınlatılabilmiştir. kolon kanseri kalın bağırsak kanseri oluşumunun genlerle ilişkisi oldukça karmaşıktır. Bu bölümde, bu karmaşıklık basit bir şekilde açıklanacaktır. Genler, canlının tüm özelliklerinin taşındığı yapılardır. çekirdeğinde bulunan, kromozomlar içindeki özel birimlerdir. Genlerin biyokimyasal yapısını genler, hücrenin DNA molekülleri oluşturmaktadır. DNA molekülleri genleri ve genler de kromozomları oluştururlar. Bu yapılarla hücre hayatının sürdürülmesi ve genetik özelliklerin döllere aktarılması sağlanmaktadır. Her genin birbirinden farklı görevleri vardır. kolon kanserinde saçımızın renginden parmak şeklimize, kan grubumuza kadar tüm özelliklerimizin belirlenmesini ve ortaya çıkmasını sağlarlar. kolon-Kalın bağırsağın iç yüzeyini örten tabakanın oluşumu ve yenilenmesi de genlerin kontrolü altındadır. Genetik yapıda meydana gelen olaylar normal sağlıklı olarak her 7-10 günde bir yenilenen kalın bağırsağın iç yüzeyini örten tabakada değişikliklerin gelişimini başlatır. Buna ek genetik değişikliklerin ardı sıra eklenmesi ile önce erken Polip, ardından geç Polip, ve devamında kolon kanseri gelişimi gözlenir. Ortalama olarak bir Polipten kanser oluşumu için geçen süre 8-10 yıl kadardır. kolon kanseri  gelişimi için birden çok genetik olaya ihtiyaç vardır. Bu genetik yapıdaki değişiklikler bir anda olmaz. Bunlardan bazılarını anne veya babamızdan kalıtım yolu ile alırız, bazıları bireyin anne rahminde gelişimi sırasında olur ve sadece o bireyi ilgilendirir, bazıları da yaşadığımız sürede çevresel etkenlerle gelişir. kolon kanseri birden fazla genetik olayın kalın bağırsağın iç yüzünü örten tabakanın yenilenmesi sırasında meydana gelmesi sonucunda kalın bağırsak kanseri oluşmaktadır.

KALIN BAĞIRSAK POLİBİ NEDİR ?

Polipler, kalın bağırsağın iç yüzeyini örten tabakanın (mukoza) anormal büyümesi sonucu gelişen ve bağırsak kanalı (lümen) içine doğru büyüyen oluşumlardır. kolon kanseri nde  bazı polipler, düz (sapsız veya sesil) bazıları ise bir sap ile bağırsak duvarına bağlıdır (saplı Polip) (ler, kalın bağırsağın en sık görülen hastalıklarından biridir. Sağlıklı insanlar üzerine yapılan bir araştırmada erişkin bireylerin kalın bağırsağında %15-20 oranında Polip tesbit edilmiştir. 50 yaş üzerindeki bir bireyin kalın bağırsağında Polip görülme olasılığı daha da artmakta ve oran %40-50lere ulaşmaktadır. Polipler kalın bağırsağın daha çok son kısımlarında (sigmod kolon ve rektum) gözlenir .

KALIN BAĞIRSAK POLİBİ KANSERE DÖNÜŞÜR MÜ ?

Kalın bağırsak Polipleri genellikle iyi huylu olmasına karşın kalın bağırsak kanserleri ile olan ilişkisi kesin olarak gösterilmiştir. Kolon kanseri %90’dan fazlası Polip zemininde gelişir. Bir Polipin kanserleşmesi için yaklaşık 8-10 yıl kadar bir süre gerekir. Polipler kanser öncüsü hastalık oldukları için kanserleşmeden önce kalın

KOLON  KANSERİ BELİRTİLERİ?

Kolon kanseri belirtileri ilerleyicidir ve birbirini izleyen üç evre gözlenir. Bu evreler daralma öncesi evre, daralma evresi ve tıkanma evresi olarak adlandırılabilir. kolon kanseri  en önemlisi ilk evredir. Bu aşamada kanser henüz bağırsak kanalını daraltacak büyüklüğe ulaşamamıştır, yani daha gelişiminin başlangıç evresindedir. Başlangıç döneminde hastalar tam olarak tanımlayamadıkları çeşitli yakınmalar belirtir. Kanserin geliştiği yere uyan karnın belirli bir bölgesinde geçici dolgunluk duyusu, çekilme tanımlarlar. Bu yakınma gerçek bir ağrı değildir. Kolon kanseri daha sonra pek açıklanamayan iştah azalması, hafif kilo yitimi ve çabuk yorulma görülür. Bazen birkaç gün süren ve geldiği gibi birden kesilen ishal de görülebilir. Kolon kanseri bazen de ishal yerine dışkıyı yumuşatıcı ilaçlara (müshiller) karşın geçmeyen inatçı kabızlık vardır.Kolon kanseri belirtileri olan bazı hastalar bazen hastalığı direncinin düşmesi ile sebebi belli olmayan su niteliğinde ishal olmalarıdır. Bu başlangıç belirtileri göz ardı edilmemelidir. kolon kanseri gerçekte belirtilerden hiçbiri kalınbağırsak kanserine özgü olmasa da, bağırsakta olağandışı birtakım olayları düşündüren belirtilerin biri bile hastayı kuşkulandırmalı ve sorununu açıklığa kavuşturmak için bir radyolojik inceleme yaptırmalıdır. İnceleme sonucu olumluysa, hasta kafasındaki sorunu çözerek rahatlayacaktır. Ama kolon kanseri tipinde organik bir lezyon bulunursa hiç zaman yitirmeden cerrahi tedaviye başvurulmalıdır. Erken yakalanan tümörün cerrahi girişim ile bütünüyle alınma olasılığı vardır ve hasta tam olarak iyileşeceğini ümit edebilir. Zaman yitirdikçe daralma öncesi evreden, daralma evresine girilir. Bu evrede kanser daha da büyüyerek bağırsak kanalını daraltır. Böylece daralmanın olduğu yerde bağırsak geçişi zorlaşır, daralma yerinin önünde bağırsak içeriği birikir ve kokuşma başlar. Örselenen bağırsak bölümünde salgı ve özellikle kasılmaların artmasıyla biriken bağırsak içeriği, kanser kitlesinin oluşturduğu engelin ötesine doğru geçmeye zorlanır. Klinik olarak, bu olaylar bağırsak kasılmalarına bağlı ağrı nöbetleri, dönüşümlü ishal ve kabızlık dönemleriyle ortaya çıkar. Özellikle bu belirtilerin zamanlaması çok önemlidir. Önce kabızlık dönemi, ardından da ağrı nöbetleri görülür. Bağırsak kasılmaları sonucunda engel aşılıp dışkı çıkarılabilir. Kalınbağırsak kanseri düşünülerek tanıya ulaşmanın oldukça kolay olduğu bu dönemde bile radyolojik inceleme gerekir ve kuşkulu bir kütle saptandığında cerrahi tedaviye geçilmesi gerekir. Kökten ve çözümleyici bir cerrahi girişim olasılığı bu dönemde hala çok güçlüdür. Zaman geçtikçe hastanın genel durumu bozulur; kilo yitimi ve halsizlik artar, iştah azalır. kolon kanserinde hasta bütün çabalarına karşın yemeklere karşı tiksinti ve bulantı duyar. Giderek artan kansızlık gelişir. Yüz rengi mum beyazıdır. Tıkanma evresi bu belirtilerle kesinleşir. Bağırsak içeriği artık ilerleyeme, bağırsak kanalı bütünüyle kapanmıştır. Tıkanmanın bazı özellikleri vardır. Bağırsak kanalı birkaç gün tam olarak kapalı kalır. Bu süre içinde kanser kütlesindeki doku ölümü ve biçim bozuklukları sonucu tıkanma bölgesinde bir bölüm açılarak geçişe olanak sağlar. Ama bu açılıp-kapanma olayları iki-üç kez yinelendikten sonra bağırsak bir daha açılmamak üzere kapanır. kolon kanseri hastasının genel durumu hızla bozulur, sıvı yitimi artar ve zehirli maddeler kan dolaşımına geçer. Bazı durumlarda hasta ne yazık ki, ancak bu aşamada hastaneye başvurur. Tıkanma yerini saptamak amacıyla kontrast madde verilmeden yapılan radyolojik karın incelemesinden sonra, hastanın karı açılarak tümörün çıkartılıp, çıkartılamayacağına karar verilir. Kalınbağırsak ve düzbağırsak kanserinin önemli bir belirtisi makattan dışkıyla birlikte kan gelmesidir. Bu durumda hemen endoskopik inceleme yaptırılmalıdır. Özellikle düzbağırsak tümörlerinin saptanmasında radyolojik inceleme tek başına yeterli değildir. Kolon kanseri ne zaman bağırsakta kanama olursa o zaman endilenir hastaneye tetkik yapmak için gidilir çok yanlış bir yöntem. Eğer şüpheli bir yöntem yani kolon kanseri şüphesi varsa  hemen uzman doktora gidilip gerekli olan tüm tetkiklerin yapılması  durumunda eğer kolon kanseri gibi bir hastalık olsa dahi erken tedavisi olabilir.

Kolon Kanseri Nasıl Önlenebilir Kolon kanserlerin önlenmesi için, koruyucu önlemlerin alınmasının yanı sıra kanserin erken bir evrede tanınması amaçlanır. Son yıllarda standartlara bağlanmış ölçüm ve yöntemler kullanılarak birçok kanser tarama programı gerçekleştirilmiştir. Günümüzde kolon kanseri tanısında en yaygın kullanılan inceleme yöntemi dışkıda gizli kan aranmasıdır. Düzbağırsağa (rektum) makattan parmak sokularak yapılan muayene tek başına tanıya götürmede yetersizdir, çünkü parmakla ulaşılabilen bölümdeki kanserler yalnızca yüzde 15 oranındadır. Rektosigmoidoskopi (düzbağırsağın ve sigmoit kolonun sigmoidoskop ile içerden incelenmesi) kalınbağırsak tümörlerinin yüzde 70 inde tanıya ulaşmayı sağlasa da, hastaların uygulamayı çok sıkıntılı bulması, teknik zorluklar ve pahalı olması nedeniyle yaygın olarak kullanılamamaktadır. Kolon kanseri tarama programlarının sonuçları incelendiğinde, kanser odaklarının erken tanısı yapılıp tedaviye başlanan olgularda da, hastalığın doğal gidişinin fazla değişmediği gözlenmiştir. Buna karşın, tam donanımlı merkezlerde yapılan tarama testlerinin, kalınbağırsak kanser ve poliplemm erken tanı ve tedavisindeki yararı üzerinde giderek artan bir fikir birliği oluşmaktadır. Özellikle adenomatöz poliplerin tanı ve tedavisi kalınbağırsak kanserini önlemede çok önemlidir.

TIBBİ TEDAVİSİ

Kolon-Rektal kanserlerin esas tedavisi tümörlü kısmın ameliyatla çıkarılması ve barsak pasajının sağlanması için çıkarılan kısmın alt ve üst uclarının tekrar karşılıklı ağızlaştırılmalarıdır.Kolonlar uzun olduğu için bu işlem kolaylıkla uygulanabilir. Ancak REKTUM kanserlerinin tedavisinde bu durum biraz farklıdır. Rektum kısa bir organ (15 cm) olması nedeni ile özellikle anüse yakın yerleşim gösteren tümörlerde ( anüs girişinden 5-6 cm yukarıda) , hastalıklı kısımın çıkarılmasını temin için anüsün tamamen çıkarılıp, iptal edilerek kolon, karın duvarına ağızlaştırılır ( KOLOSTOMİ ). Daha önceleri çok daha sıklıkla uygulanan bu yöntem, günümüzde gerek teknolojik gelişmeler ( Stappler aleti vs.) ve gerekse bu konuda eğitilmiş ve deneyim kazanmış özellikle Kolo – Rektal cerrahi ile uğraşan cerrahlar tarafından yapılan ameliyatlarda çok az sayıda hastaya uygulanmaktadır.Bazen kolostomi rektumda yapılan ameliyatın iyileşmesini sağlamak için geçici olarak ( birkaç ay ) yapılabilir. Daha sonra bu kolostomi kapatılır. Ameliyata ek olarak, rektum tümörlerinde bazen ameliyattan önce, bazen ameliyattan sonra gerek olursa RADYOTERAPİ de yapılabilir . Kolon tümörlerinde Kemoterapi ve radyoterapinin yeri yoktur.

DESTEK İÇİN SADECE UZMANLARA  DANIŞIN

Değerli okuyucularım,

Amacım, yaptığım çalışmalar sonucunda faydalı olduğuna inandığım ve bu bilgileri ihtiyacı olan herkesle paylaşmak olduğunu bilmenizi isterim. Ancak değişen yasalar gereği yasak olan bazı terimlerin sakıncalı olduğunu dolayısı ile bu yazıların makaleden çıkarılması gerektiğini bana bildirilmiştir.  Yasalara saygılı olma çerçevesinde çıkması gereken yazıları silmek durumundayım. Bu yüzden öncelikle yaptığım işe, uygulamalarıma ve tavsiyelerime güvenen siz değerli okuyucularımın benim olduğu gibi sizlerinde yeni yasaya saygı duyacağınıza inanıyorum. Bu yüzden silinen bazı yazılar nedeni ile öncelikle siz değerli okuyucularım ve takipçilerimden özür diliyorum.


Tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizin de güzide doğal yapısı ile endemik bitki örtüsü ile harika bir ülke. Ancak zengin olan bu değerimizi ne yazık ki kullanamıyoruz. Allahın insanlara armağan ettiği, , oksijen, su, toprak ve toprakta oluşan nimetleri, bitkileri insanlarla buluşturmak kadar güzel bir çalışma olamaz. Herbalistlik bitki bilimcisi demektir. Hangi bitki nerde yetiştiğini, ne zaman toplanması kurutulması, gerektiğini, hangi koşullarda depolanmalı ve en önemlisi nasıl tüketilmesi gerektiğini insanlarla paylaşmaktır.


Gerek tanıtım yazısında gerek makale içinde, öncelikle doktor olmadığımı, kesinlikle doktor görevlerini üstlenerek hiçbir şekilde hastaları veya diğer hasta gruplarını  muayyene etmediğimi, tanı  koymadığımı, ameliyat etmediğimi veya başka bir medikal hastane ve benzeri sağlık kurumlarına referans göstererek hastanın üzerinde etki bırakmadığımı, belirtmek istiyorum. Amacım, benden destek isteyen herkese ücretsiz olarak şimdiye kadar yaptığım araştırma ve çalışmalarım sonucunda edindiğim bilgileri ve kullandığım yöntemleri paylaşmak, olmuştur.  Dolayısı ile benimle irtibata geçmek isteyen, destek veya tavsiyelerim den faydalanmak isteyen herkesin bu konuyu iyi bilmelidirler.  Hastalıkta kullanılan bitkisel gıda destekli ürünleri yasal olarak çalışan tüm aktarlara da veya Eczanelerden alabilirsiniz. Tercih tamamen size aittir.


ÖNEMLİ NOT: Burada yer alan bilgi, yorum ve cevaplar yalnızca tavsiye niteliğinde olup tedavi yönteminizi tespit etmek ya da değiştirmeye amacı taşımamaktadır. Sitemizdeki bilgileri yanlış anlamak, bilgilerin güncelliğini yitirmesi ve buna bağlı olarak doğabilecek olası mağduriyetlerden sitemiz yasal olarak hiçbir sorumluluk altında değildir. Tam bir teşhis ve tedavi için hasta ile doktorunuzun yüz yüze gelmesi gerekir. Bu sitede bulunan bilgileri kullanmadan doğan sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. Siteyi kullanan herkes, işbu şartların yanı sıra kullanım koşulları ve gizlilik Sözleşmesi metinlerimizi okumuş kabul etmiş sayılır.


Saygılarımla

Herbalist

Bitki ve Bitki Özleri Uzmanı

Erdoğan TEPELİ

Erdoğan Tepeli Logo

34 Comments

 1. Elif demir dedi ki:

  Hocam merhaba,

  Babama bu hafta rektum kanseri teşhisi konuldu. Akciğer, karaciğer ve diğer organlara metastaz yapmamış. Pet de sadece birkaç lenf nodu düşük seviyede renklenmiş görünüyor.

  Radyo terapiye hemen başlanacak ancak tek doktor gördüğü için içim rahat değil. Beraberinde bitkisel olarak bişeyler yapabilirsek yapmak istiyoruz.

  Bağırsagın son 8. Cm de tümör.

  Tavsiyenizi almak isterim hocam.

  Saygılarımla…

 2. Kürşad ÖZER dedi ki:

  Erdoğan Bey iyi günler dilerim. Annem 65 yaşında kolon ca tanısıyla ameliyat oldu. Çekum başlangıcından itibaren bir bölüm alındı. İlgili bölge temizlendi. Patoloji sonrasında 3.evre olduğu tespit edildi.35 adet numuneden 4 adedinde lenf nodlarında görüldü. Kemoterapi tedavisine başlanılacak. Sizden ricamız ne yapılabilir. Öneriniz nedir. Konuyla ilgili sizinle iletişime geçmek isteriz. Saygılarımla.

 3. DİLEK ÖZTÜRK dedi ki:

  merhaba,

  annemin 8 aydır makat bölgesinde kanaması vardı.8 ay sonrasında doktora gittik kolonoskopiye yönlendirildik.kolonoskopiye girdik 6 cm ileride bi kitle göründü,parça alınarak biyopsiye gönderildi,sonuçlar henuz çıkmadı.15 gün dediler ne gbi risler vardır?bundan sonra nasıl bi süreç bekliyor bizi bilgi istiyorum ,

  teşekkürler

 4. Şebnem calis dedi ki:

  Anneme haziran ayinda kolon kanseri 4.evre tanisi konuldu. Kolon ameliyati oldu ve tumor alindi ancak karacigere dokunulmadi.6 ay toplam 12 kür kt gordu.cekilen en son pet cd sinde illet hastaligin yayildigi ve akcigere batina sicradigi ve karacigerdekilerin de arttigi goruldu.Su an doktoru yapilcak birsey olmadigini soyluyor. Elimiz kolumuz baglandi ne yapacagimizi bilmiyoruz.Allahtan umit kesilmez tabi ki ama yapilacak birsey varsa da annem icin herseyi yapmak istiyoruz lutfen acil yardiminizi bekliyorum

 5. Fatih gümüş dedi ki:

  merhaba hocam babam 1 sene önce kolon kanseri ameliyatı oldu ve 3 ay sonra tekrar etti tekrar ameliyat oldu 8 aydır herhangi bir problemi yoktu fakat 3 gündür ağrım var diyor ağrı kesicilerde fayda etmiyor napılması gerekir bilgilendirirseniz çok sevinirim Saygılarımla..

 6. derya özkaş dedi ki:

  anneme 2013 yılında kolon ca teşhisi konuldu bagırsaklarından ameliyat oldu 4cm aldılar ancak evre 4 de karacigerede sıçramıştı 6 ay kemoterapi görcek pet film çekilcek ona göre kemoterapiyi bitirebiliriz denmişti. ancak annemim ayrıca sarkoıdoz hastalıgı var akcigerlerinde kendi hastalıgından dolayı düzenli kemoterapi alamadı 6 sean bitince pet filmi çektirdik doktoru kemoterapinin fayda etmedigini hastalıgın ilerledigini akcigerlerinede sıçradıgını söyledi 12kür daha kematerapi görcek ama faydası olurmu bilinmez . doktor bey suan annemın karaciger ve akcigerinde kanserli hücre var annemin bundan sonraki yaşama süresi ve süreci ne olur bizim neler yapmamız lazım yada korktugumuz kadar kötü bi durumdamıyız tedavi edilebilirmi bunlar hakkında bilgi verebilirmisiniz

 7. hülya ersoy dedi ki:

  hocam benim eşim kolon ca 2010 3 ayında yakalandı 6 ay KT GÖRDÜ 2013 Yılında 4 adet polip aldırdık temizdi 2014 yılı 2 adet polip alındı şu anda potoloji sonucunu bekliyoruz bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim

 8. nurcan kırma dedi ki:

  hocam iyi günler babam 63 yaşında 3 ay önce 3.evre müsinöz hücreli kolon ca teşhisi koyuldu ameliyat oldu 12 kür kemoterapi önerildi ilk kemoterapi dozunu aldı 15 günde bir alıcak bu arada 6 adet lenf nodunda yayılım vardı başka yerde yok kemoterapideki şansımız nekadar çokta güvenemiyorum int ten sizi buldum babam için ne yapabilirsiniz hocam allah rızası için bize yardım edin kemoterapi almalımıyız almamalımıyız yada her ikisi birden oluyormu bitkisel tedavinizle bizi bu illetten inşallah kurtarabilirmisiniz ne olur hocam allah rızası için yardım edin acil cevabınızı bekliyorum

 9. hilal arısoy dedi ki:

  annem 6 senelik kolon kanseri ilk söylendiğinde son evre en fazla 2 sene yaşar demişlerdi şuan 6 seneyi bitiriyor karaciğerden 3 defa ameliyat oldu metazdaz var bir kerede donduruldu kürek kemiğindede var onu dondutturduk doktor önemli olan karaciğer ölürse bu yüzden ölür dedi kolonda problem yok karaciğer yeniliyor 3 ay önce ameliyat oldu tekrarlamış böbreğe giden damartıkalı safra sarılık yaptı 15gün tedavi oldu sarılığı geçti ama sitent takacaklardı kitleden dolayı geçiş yapılamadığı için takılmadan taburcu ettiler.şuan hortum var safraya bağlı kemoterapi başlancak çok zayıfladı hiç umut yokmu hocam nekadar kötü bir hastalık NE OLUR CEVAP BEKLİYORUM

 10. hamide şener dedi ki:

  sayın hocam öncelikle görevinizde başarılarınızın devamını dilerim. eşim yaklaşık 2 ay olduğu kolon kanseri olduğu yeni öğrendik 1. evreymiş ama kuyruk kesiminde bir tane kanseri hücresi varmış diğer kalın bağırsağın tümünde yara varmiş doktor bey ameliyat dedi kalın bağırsağın tümünü alırız dedi bu konuda bize yardımcı olursanız seviriniz

 11. SEVGİ TOSUN dedi ki:

  merhaba hocam kız kardeşim 32 yaşında 1 hafta mide ağrısı çekti doktora gittiğimizde kolon kanseri olduğunu öğrendik karaciğere de metastaz olmuş kalın bağırsaktan 60- 70 cm kesildi ameliyat sonrası da karaciğer için kemoterapi denildi ama doktorlar ümitsiz konuştu karaciğeri kaplamış dediler kemoterapiyi kaldırmayabilir dediler çok perişanız 2 çocuk annesi ne olur yardımınızı bekliyoruz aile de hiç bu hastalığı geçirenler d e yok ne olur yardımmmm

 12. emre öztürk dedi ki:

  iyi günler,babama 6 ay önce kolon tehşisi konuldu,c1 evresindeymiş,operasyon ile timörlü bölge alındı…6kür serum ve ilaç tedavisi aldı…daha önce 6kürden sonra 3 ayda bir gelmemiş söylenmişti..şimdi 21günde gelmemiz söyleniyor,yeni bi yöntem olduğu söylendi…açıkçası rahatsız olduk…bu konu ile bize bi bilgi verirmisiniz???

 13. esra sert dedi ki:

  Erdoğan Bey ;

  Babama 1 hafta önce kolon kanseri tanısı kondu. 1 ay önce anjiyo yapıldıktan sonra 2 damarda tıkanıklık olduğu belirlendi. kanının düşük olması nedeniyle kan değerlerini yükseltmeye çalışırken karında şişme, kusma ve kabızlık şikayetiyle hastaneye gittik.yapılan ilaçlı tomografi de kitle tespit edildi. Tuvalete çıkamadığı için kolostomi yapıldı. Ama parça alınıp patalojiye yollanmadı. ama kalpdki damar tıkanıklı nedeniyle ameliyat olamıyor. Bu hafta içi önce kalp ameliyatını yapacaklar .Daha sonra kitleyi alacaklarını söylüyorlar. Bu bekleme süresince kitlenin yayılmasını veya küçülmesini sağlayacak bir kür bulunmaktamıdır ne yapmamızı önerirsiniz Teşekkürler

 14. hocam kolay gelsın oncelıkle. benım kayınpederım ukraynada bagırsak ıle mıde arasında olusan kutle oldugunu ve bunun kanser oldgunu soleyerek bagırsagının bır kısmını aldıklarını belırtıyor. su anda sonda ıle butun ıslerını yapmaktadır. benım sorunum su acaba sondayı cıkarmak ıcın nasıl bı prosedur vardır ve bunun malıyetı nedır? bıde cıkan kutlenın bır hastane ıyı nıyetlı bır hastanede kotu nıyetlı oldugunu soledı ıkılemde kaldık ama amelıyatı yapan doktor ıse kutleyı gordugunde bu kotu nıyetlı degıl demıstı. bıze bır cevap verırsenız amelıytını ya ukraynada yada burada yaptıracagız?

 15. canay kara dedi ki:

  hocam merhabalar yaklaşık 9 ay kadar önce babama kolon kanseri teşhisi konuldu barsaktan ameliyat oldu 16 cm kadar alındı karaciğer de oesnada temizlendi sonra 6 kadar kemoterapi aldı ve son kontrolde alınan biyopsi sonucu karaciğerde metasdaz görüldü tekrar şu an doktorlar ameliyat diyor ne yapmalıyız lütfen yardımcı olun adanadan yazıyorum saygılar

 16. emine dursun dedi ki:

  hocam babam 5 yıl önce kolon kanserı oldu amelıyat oldu fakat kanserlı hucre tamamen alınamadı şimdi gerı de kalan hucre buyumeye başladı akciğerıne de sıcrama var kemoterapi aldı 4 yıldır fakat şimdi kemoterapı de etkı etmıyor bıze ne onerırsınız doktoru amelıyata yakın durmuyor

 17. emine dursun dedi ki:

  hocam babam 5 yıldır kolon kanseri amelıyat oldu fakat kanserlı hucre tamamen alınamadı kemoterapı aldı 4 yıldır şimdi ıse kolondakı hucre buyumeye başladı ve ak ciğerinde de ufak tan yayılmaya başladı doktoru amelıyata yakın durmuyor bana en yakın zaman da cevap verır mısınız ne önerırsınız bize tedavı olarak radyo terapı de doktoru vermıyor

 18. Ersin Çınar dedi ki:

  Değerli paylaşımınız icin tesekkurler!

 19. aynur yıldız dedi ki:

  babam 4.evre kolonca yüzüktaşı hücreli.artı enfeksiyonu var düşürülemiyen ateşi var.hastanede yatıyor.yayılımı yavaşlatmak için ne önerirsiniz çok acilll

 20. murat oğur dedi ki:

  slm hocam hasta olan ben değil arkadaşım aslında tedavı gordu ancak tam kolon kanserı degılde olusacak hucreler kansere donusebılır onun ıcın sızden bu hastalık ıcın bıtkısel ılacları onerebılırmısınız saygılarımla hocamm.

 21. Nuri Bey dedi ki:

  eşim rektum kolon kanseri 6 kürlük kemoterapi alıyor.kemoterapi sonrası ameliyat olması gerektiği söylendi ameliyat olmazsa ne olur.başka bir tedavi yöndemi varmı bilgi verirseniz çok sevinirim.Saygılar sunarım.

 22. hakan dedi ki:

  Hocam bir kardesim 27 yasinda kolon kansernden vefat etti simdi diger kardesimd bagirsagin son kisminda10 cm kitle tesbitedildi yani kanser ne onerirsiniz acil yardim sagolun

 23. ibrahim konus dedi ki:

  6 aylik sikayet sonucu bu hafta kolon kanseri teshisi konuldu. Rectum da 5 cm iriliginde tumor. Yayilma yok. ameliyat ve kemoterapi ongoruluyor. yurtdisindayim. oneriniz nedir.

 24. Fahriz ALBAN dedi ki:

  iyi günler babam 61 yasında ve yaklasık 1 hafta önce kolon kanseri rektumda adenokarsınom tanısı konuldu.tomografi ultrasonlarda organlarında metazsas saptanmadı.fakat hemen ameliyat olması söylendi.fakat kalıcı kolostomi olacakmış.busebeble babam hameliyat olmayı kabul etmiyor.ne yapmamız gerekiyor.bitkisel ilaçların faydası olurmu.teşekkürler

 25. Selami dedi ki:

  Erdoğan bey selamlar 63 yaşında olan babamın 4 aydır kolon kanseri tedavisinden sonra K.T gördü. Şimdi bitti. Ama durumu iyi değil. Tedavi öncesi aynı sıkıntıları görmeye başladı. Çok endişe ediyoruz. Doğal tedavi olarak nasıl yardımcı olursunuz. Saygılarımla.

 26. Ferda Eren dedi ki:

  hocam merhaba dedeme 2gün önce kolon kanseri teşhisi konuldu kanlı ishali var acil ameliyat dediler ama kendisi tedaviyi ameliyat için reddediyor kolon kanseri arastırmasında siteyi buldum lütfen beni bilgilendirirmisiniz

 27. YELİZ bandırmalı dedi ki:

  kolon kanseri 3 yıldır tedavi görüyoruz.Ama hep kemoterapi ışın tedavisi inanın babamda derman kalmadı. Artık tıbii olarak pek inanmıyorum.İlk hastalıandığı zaman kolon kanseri tanısı konuldu ameliyata gerek yok denildi ancak şimdi ameliyat diyorlar ama masada kalır korkusu var. Doğal olarak önce ALLAH sonrada böyle bir tedaviyi araştıryoruz sizin oldukça etkileyici iyileşen hastalarınız var. Bize nasılyardımcı olarabilirsiniz Kolon kanseri en son evrede halen umut varmıdır? bize acilen bir cevap gönderirseniz minnattar kalacağız. Saygılarımla Alalah Emanet olun

 28. serap kakaliçoğlu dedi ki:

  annem 37 yaşında rektum kolon kanseri.. ameliyat oldu kanserli bölge alındı bağırsak torba yardımıyla dışarıya alındı ama makata çok yakın olduğu için kitle makat çok az bırakılarak dikildi ikinci bi ameliyat olup içeriye alınıcak ama makatın kullanılır durumda olup olmayacağı kesin değil eğer bu ameliyatta olmazsa 3. bi ameliyatla tekrar dışarıya verilecek..bu durumda uygulanabilecek herhangi bir bitkisel tedavi var mı öğrenmek istiyorum..?

 29. Cüneyt HARAN dedi ki:

  merhaba erdoğan bey sizi yakından takip eden biri olarak gerçekten çalışmalarınız bilimsel olmazsada araştırmanız aldığınız riskler ve en önemlisi cesarinize hayranım. Alamanyada Hessen Eyaletinde kalıyoruz. Bunda yaklaşık6 sene önce kızımda sedef hastalığı vardı sizin 6 aylık bitkisel tedavinizle iyileştik çok şükür şimdiye kadar olmadı kızım evli 2 kızı var ellerinizden öperler. Şimdi yakın asıl Alman bir komşum var 42 yaşında doktor kolon kanseri tanısı koydu doktor ilaçlarını almak istemiyor sizi tavsiye ettim. Komşum size gelmek istiyor eğer sizde kolon kanseri tedavisinde başarınızı okeylerseniz uçağa atlayıp geleceğiz .Yoksa doktor tedavisi almaya devam etsin beni mahçup etmeyin lütfen Çünkü artık en ufak hastalıklarda siziden yardım alıyoruz. Kolon kanseri tedavi başarınız nedir nasıl tedavi ediyorsunuz bize acil bir bilgi verirseniz hemen tedaviye başlamak istiyor. saygılarımla Cüneyt

 30. Kazım ZERDALİLER dedi ki:

  Hocam merhaba öncelikle yapmış olduğunuz bu çalışmalar için insanların sağlıklarını geri kazanmaları için yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim. Çünkü gerçekten hastalık hortlandığında bir değil birkaç alternatif tedavi hasta için oldukça önemli. Hastalığıma gelince kolon kanseri tanısı :yaklaşık 2 önce affedersiniz ama büyük abdestsen çok kırmızı kan geldi ama hiçbir yerimde ağrı falan yoktu. Ardında kabızlık çekmeye başladım. Çok kilo kayıp ettim ama fazla ağrı hissedemiyordum Doktora gittim tahliller yapıldı ama doktor aydınlatıcı bilgi vermiyor en çok kızdığım yer de bu konu neler olduğunu söylemiyorlar. Doktor 2 gün sonra KOLONOSKOPİ dene bir yöntemle baktı parça aldı patolojiye gönderdi. Yapılan tüm tetkiklerin sonucunda kolon kanseri hastalığı teşhisi konuldu. Tümör fazla büyümeden hemen alalım dediler. Bursa’da sizden daha önce pankreas kanseri ile ilgili bir yeğenim tedavi görmüş ve tamamen düzelmişti sizi ban onlar tavsiye etti. Ama onlar ameliyattan sonra başlamışlar. Ben ne yapmalıyım ameliyattan sonra mı yoksa şimdi mi başlamalıyım Hocam oldukça ivedilikle yanıtlarsanız iyi olur zaman kaybetmek istemiyorum.

 31. leyla bulut dedi ki:

  benim kardeşim 4 evrede ama ameliyatları iyi geçtiğini söylüyorlar.beyne metastas yaptı.ameliyat oldu.şimdi radyo terapi görüyor. yardım

 32. Hazal TOPRAK dedi ki:

  Kolon kanseri yani kalın bağırsak kanseri her gün gittikçe artan bir hastalıktır. Bizim aile kolon kanseri biraz genetik olduğunda çok korkuyorum. Bazen kabızlık durumunda bağırsağımda kan geliyor doktora gittiğimde basur hemorid dediler başka doktora gittim kolon kanseri geçirmiş yakının var mı diye sorunca çok korktum. Kolon kanseri yazınızı okudum bazı belirtileri var şimdi şaşardım ne yapmalıyım lütfen kolon kanserimiyim değimliyim bilmem gerekiyor ban yardımcı olun lütfen

 33. Caide ULUKAN dedi ki:

  Merhaba Erdoğan Bey kolon kanseri yakınımız var. Karamanda oturuyoruz.size yönlendireceğim ama kolon kanseri tedavisi başarınız ne oduğunu bilmiyorum. Sedef hastalığında kuzenimi tedavi ettiniz. Ancak aynı başarı kolon kanserinde varmıdır. Sizden cevap bekleyorum. kolon kanseri tedavied,lebilirmi?.kolon kanserinden kurtlan başka hastanız varmı.Lütfen bize cevap verirseniz çok seviniriz. saygılarımla

 34. ahsen akdamar dedi ki:

  Topluma şifa dağıttığınız için sizi kutluyorum. Eniştem rektum ve kalın bağırsak kanserinden çok feci bir şekilde hayatını kaybetti. İki oğlu da doktordu. Çok iyi tedavi ve ilgi gördüğü halde ancak iki buçuk yıl yaşayabildi. Tedavi ameliyat la başladı. Bu operasyondan sonra aksine çok hızlı yayılma oldu. Karnında dışkı torbası vardı. Bu sistemle normal işlev olamıyordu, Ikınma yapamadığı için dışkı kolaylıkla çıkamıyor büyük sorunlar ve koku yaşanıyordu. Çok zayıflamış, ölü renginde teni ve görünüşü ürkütücüydü Büyük ağrılar içinde feci bir haldeydi. Hiç tedavi olmasaydı bir birçuk yıl yaşarmış, İşkenceyle iki buçuk yıla çıkabildi. Ayrıca kemotrapi vücudu iflas ettirdiği için eğer bünye de uygun değilse verem, zatürre gibi enfeksiyon hastalıklarına, grip gibi hastalıklara davetiye çıkarmaktadır, bu defa da yaşam bu yolla kaybedilmektedir. İnsanlar içgüdüsel olarak ölümden korkarlar, bu nedenle kanser olduğunu öğrendiği gün psikolojik olarak ölürler. Malesef bende de belirti olarak rektum sorunum var. Eniştemin feci durumunu düşünerek doktora gidip teşhis ettirmek çirkin kelimeyi duymak istemiyorum. Psikolojim de buna uygun değil, çok hassas ruh yapım var. bünyemde doğuştan çok zayıf.. Babamdan verem hastalığı kapmışım fakat vucut hastalığı yenmiş, röntgende anlaşıldı. Tekrarlamaması için kemoterapi gibi bağışıklık sistemini azaltan ilaçları kullanamam. Bu nedenle İşkenceyle bir yıl uzatabilecek yaşama uygun değilim. Sizden Kolon kanseri için hazırladığınız şifalı ürününüzü göndermenizi ve bu konuda daha geniş bilgi istiyorum. Selam ve saygılarımla..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir