Kist Nedir Çeşitleri
11 Mart 2012
Pankreas Kisti Nedir
11 Mart 2012
Hepsini göster

Kan Kanseri (Lösemi)

Kan Kanseri (Lösemi) Nedir

Lösemi hastalığı yani kan kanseri tam olarak bilinmeyen bir nedenle akyuvarların ani ve denetlenemez biçimde üremesiyle ortaya çıkan ve genel olarak kan kanseri diye bilinen bir grup hastalığın genel adıdır. Bütün kanserlerde olduğu gibi lösemide de kesin neden henüz saptanabilmiş değildir. Lösemileri kolaylaştıran bazı faktörler vardır:
•    Irk: bazı ırklarda daha sıktır.
•    yaş: 3-5 yaşta ve 70-75 yaşta  görülme sıklığı artar.
•    erkeklerde daha sık görülürradyasyona maruz kalma. Özellikle Japonya’da atom bombasından sonraki yıllarda lösemi sayısının çok arttığı gözlenmiştir. 

 

 

Hastalığın belirtileri:

•    kanama eğiliminde artış
•    ciltte morumsu küçük lekeler
•    ateş
•    kansızlık belirtileri
•    kanserli hücrelerin çeşitli dokuları istila etmelerine bağlı belirtiler i (kemik erimesi, felç, menenjit, lenf bezlerinde büyüme vb) Hastalığın kesin tanısı kan testleri ve kemik iliğinden parça alınıp incelenmesi ile konulur. Lösemi hastalığı belirtileri Erken tanı ile özellikle çocuklarda lösemi hastalığı tedavisinden yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır. Tedavide kanser ilaçlarının (kemoterapötikler) yanısıra kemik iliği nakli yer almaktadır. Hastalara çoğunlukla kan ve kan komponentleri kullanılması gerekir. Özellikle trombosit süspansiyonlarının tedavisi sürecinde çok önemli bir yeri vardır. Türkiye Kızılay Derneği bu konuda çok önemli çalışmaları olan Lösev vakfı hastanesine her ay belirli sayıda ücretsiz kan ve kan ürünü vermektedir.

Kan Kanseri Çeşitleri

Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) EditThisPage

Lösemiler vücudun kan yapıcı sisteminin kötü huylu hastalıklarındandır ve çocukluk-gençlik çağında yaklaşık %33 ile en sık görülen kanser tipleridir. Almanya’da yılda 15 yaşın altında yaklaşık 600 yeni çocuk lösemi hastalığına yakalanmaktadır. Akut lenfoblastik lösemi (ALL) %80’e yakın oran ile çocuk ve gençlerde en sık görülen lösemi tipidir. Akut lenfoblastik lösemi (ALL) için bilgilendirme metninin devamı hasta ve hasta yakınlarına yöneliktir ve bu hastalığı ve tedavi seçeneklerini açıklamayı amaçlamaktadır. Akut lenfositik lösemi olarak da tanımlanan akut lenfoblastik lösemi (ALL), vücudun kann yapıcı sisteminin kötü huylu bır hastalığıdır. Çocuk ve gençlerde yaklaşık %80’lik oran ile en sık görülenlösemi tipidir ve bu yaş grubundaki tüm kanser hastalıklarının nerdeyse üçte birini oluşturmaktadır. Mainz’taki Alman Kanser Kayıt Merkezi’nin verilerine göre Almanya’da 0 ile 10 yaş arasında 500 yeni çocuk akut lenfoblastik lösemi hastalığına yakalanmaktadır. Lösemi hastalığında hastaların toplam sayısı (18 yaşın doldurulmasına kadar) yıllık 550-600 arasındadır. ALL her yaşta ortaya çıkabilir, yani erişkinlerde de. Ancak en sık bir ile beş yaş arasındaki çocuklar bu hastalığa yakalanmaktadır. ALL erkeklerde kızlara göre biraz daha sık görülmektedir . ALL hızlı bir seyir izler. Tedavi edilmezse, lösemi hücreleri kısa zamanda tüm vücuda yayılır. Bu hücreler kemik iliğinde normal kan yapımını bozar, vücudun çeşitli organlarına hasar verir ve bu şekilde ağır hastalığa, tedavi uygulanmazsa da birkaç ay içinde ölüme yol açarlar. Ancak ALL tanısı ümitsizliğe yol açmamalıdır, çünkü geçen on yıllar içinde tedavi başarısı belirgin şekilde iyileşmiştir. Hastalığın gidişi 50’li, 60’lı yıllarda neredeyse hiç değiştirilemezken (o zamanlarda ALL hastalığına yakalanan bir çocuğun ortalama yaşam süresi yaklaşık dört aydı) şimdi zamanında tanı ve doru Doğal übitkisel tedavi tedavi yöntemleri ile (kombine bitkisel ürünler ) çocukların neredeyse %90’ı bu hastalıktan kalıcı olak kurtuluyorlar.

Akut Miyelositer Lösemi ( Kan Kanseri ) AML

Alternatif isimler
Akut myeloblastik lösemi , Kan Kanseri , myeloid lösemi , akut granulositik lösemi , splenomeduller lösemi , AML

Tanım
Lösemi hastalığınada belitileri her zaman hastalığı doğrulamayabilir. Granüler lökosit olarak adlandırılan olgunlaşmamış beyaz kan hücrelerinin çoğalmasıyla karakterize şekilli kan dokusunun habis tümörüdür.

Nedenleri, Görülme sıklığı, Risk faktörleri

lösemi hastalığı AML herhangi bir yaşta meydana gelebilir. Fakat esasen erişkinlerde ve bir yaş altındaki çocuklarda ortaya çıkar. Akut lösemilerde kötü huylu hücrelerde olgunlaşma ve farklılaşma fonksiyonu kaybolmuştur. Bu hücreler hızla çoğalıp normal hücrelerin yerini alırlar. Habis hücreler normal kemik iliği elemanlarının yerini aldıkça kemik iliği yetmezliği gelişir. Kan hücrelerinin fonksiyonlarındaki kayıp nedeniyle kişide kanama ve enfeksiyon şikayetleri başlar. Çoğu vakada görünür bir sebep yoktur. Bununla birlikte radyasyon , benzen gibi bazı toksinler ve bazı kemoterapi ajanları lösemi oluşumuna katkıda bulunur. Kromozomlardaki anormallikler akut lösemi gelişiminde rol oynayabilir. Risk faktörleri içinde radyasyona maruz kalma , kimyasal maddeler , organ naklini takiben immünsupresyon ( immun sistemin baskılanması ) ve kan hastalıkları ( polisitemi vera , esansiyel trombositopeni , refrakter anemi gibi ) sayılabilir. Hastalık 10.000 kişinin 1 inde görülmektedir.

Korunma

Akut lösemi hastalığı gelişmesine neden olabilecek ajanlarla temastan kaçınılmalıdır. Belirtiler Çürüklerin kolayca oluşması burun kanaması dişeti kanaması adet kanamasında düzensizlikler deri içine kanamalar deri döküntüsü veya peteşi ( kanamaya bağlı küçük kırmızı noktalar ) , ekimoz ( çürükler ) gibi deri lezyonları enfeksiyon yorgunluk sternum hassasiyet ( sternum: göğüs kemiği ) solukluk kemik ağrıları veya hassasiyeti eklem ağrıları ( kalça , diz , ayak bileği , ayak , omuz , dirsek , el bileği , elin küçük eklemlerinde ağrı ) lenfadenopati (lenf bezlerinin büyümesi ) açıklanamayan kilo kaybı dişetlerinin şişmesi ateş egzersizle kötüleşen solunum güçlüğü çarpıntı
Tanı/Teşhis fizik muayenede büyümüş karaciğer ve dalak bulunur. beyaz kan hücrelerinin sayısında anormallikler saptanır. tam kan sayımında anemi ( kırmızı kan hücrelerinin azalması ) ve trombosit sayısında azalma görülür. kemik iliği aspirasyonu hipersellüleriteyi ( kemik iliğinde hücresel elemanların artması ) gösterir. Retikülosit sayısında azalma saptanır. lenfadenopati (lenf bezlerinin büyümesi) çocuklarda röntgende kemik yıkımı ve periost yükselmesini gösteren bulgular vardır.
Kronik Lenfoid Lösemi (KLL) : Olgun görünüşe sahip lenfositlerin kemik iliğinde aşırı üretimi ile kendini gösterir. Bu anormal hücreler tam olarak olgunlaşmış normal lenfositler gibi görülürler, ancak normal lenfositler gibi vücudumuzu enfeksiyonlara karşı koruyamazlar. KLLde, kanser hücreleri kemik iliğinde, kanda ve lenf nodlarında bulunurlar ve lenf düğümlerinde şişmeler meydana gelir. KLL tüm lösemilerin %30unu oluşturur. 30 yaşın altında nadiren görülürler, ancak görülme sıklığı yaşla birlikte artar ve en sık olarak 60-70 yaş arasında gözlenir. Saçlı (Hairy) hücreli lösemi; lenfosit kaynaklı bir kronik lösemidir ancak KLLden farklıdır. KLLden farklı olarak, saçlı hücreli lösemi ilaç tedavisi ile sıklıkla tedavi edilebilmektedir.

•    Kronik Myeloid Lösemi (KML) : Bu lösemi, olgun görünüşlü ancak fonksiyon kaybı bulunan myeloid hücrelerin (beyaz kan hücreleri gibi) aşırı üretimi ile kendini gösterir. Bu aşırı üretim hiç normal hücre kalmayana kadar devam eder. KML hastası olanlarda sıklıkla Philadelphia kromozomu denilen kromozom anomalisi ortaya çıkar. Bu kromozom anomalisinde bu hastalığa neden olan bir enzimin üretilmesine neden olan bir genin olduğu düşünülmektedir. KML yetişkinlerde gözlenen lösemilern %20-30 unu meydana getirir ve 25-60 yaşları arasında gözlenir. Bazı hastalarda kemik iliği nakli ile bu hastalık tedavi edilebilir. lösemi hastalığında kan kanseri belitilerinin oluşması hastalığın teşhisinde en az 4 yıl önce başlar. Genel olarak lösemiler tüm kanserlerin %2 sini oluştururlar. Erkeklerde lösemi daha sık gözlenmektedir. Ayrıca beyaz ırkta da daha sıktır. Yetişkinlerde lösemi tanısı konma sıklığı çocuklardan 10 kat daha fazladır ve risk yaşla birlikte artar. Çocuklar arasında ise 4 yaş altında daha sık gözlenir.
Löseminin kısmen de olsa ailevi olabileceğine dair bulgular vardır; özellikle KLL gibi belirli türlerinde, bazı ailelerde yoğunlaşma gözlenmektedir. Belirli genetik hastalıklarda (Down sendromu gibi) da bazı lösemi tiplerinin daha sık gözlendiği bilinmektedir. Bununla birlikte, kesin bir genetik ve ailevi risk henüz saptanmamıştır. Myeloid lösemi olgularında, iyonize edici radyasyona ve benzine (kurşunsuz benzinde bulunur) maruziyetin hastalığın gelişmesinde etkili olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır.
Belirtiler [değiştir]
İlerleyici bir seyir gösteren hastalığın belirtileri, anormal (habis) hücrelerin, kan yapıcı organlarda normal hücrelerin yapımını engellemesi sonucunda ortaya çıkar. Normal alyuvarların yapımındaki azalma ile kansızlık (anemi); normal akyuvarların yapımındaki azalma neticesinde enfeksiyona yatkınlık,mikrobik hastalıklar ve ateş; kan pıhtılaşmasında rol alan kan pulcuklarının (trombositler) yapımındaki azalma ile çeşitli kanamalar (burun kanaması, diş eti kanamaları, cilt altı kanaması gibi) meydana gelir. Ciltte sık sık çürükler meydana gelir veya kesik oluştuğunda kanama güçlükle durdurulur.
Ayrıca, hastalığın diğer bazı bulguları da habis hücrelerin bazı organları işgal etmesine ve çeşitli kimyevi maddeler salgılamasına bağlanır. Bütün bu hızlı hücre yapım ve yıkımı, kilo kaybı ve terlemeye de yol açar. Hastalarda dalak genellikle büyümüştür ve lenf düğümlerinde de şişlikler tesbit edilir. Karında şişkinlik hissi vardır. Erken döneme ait belirtiler genelde gözden kaçmaktadır, çünkü bu dönemdeki şikayetler nezle veya diğer sık gözlenen hastalık şikayetlerine benzer. Halsizlik, kemik ve eklemlerde ağrılar, baş ağrıları, deride kızarıklıklar, saç dökülmesi gibi. kronik hastalıklar ve ateş; kan pıhtılaşmasında rol alan kan pulcuklarının (trombositler) yapımındaki azalma ile çeşitli kanamalar (burun kanaması, diş eti kanamaları, cilt altı kanaması gibi) meydana gelir.


 Bitkisel Destek için  Uzmanlara Danışın

Değerli okuyucularım,

Amacım, yaptığım çalışmalar sonucunda faydalı olduğuna inandığım ve bu bilgileri ihtiyacı olan herkesle paylaşmak olduğunu bilmenizi isterim. Ancak değişen yasalar gereği yasak olan bazı terimlerin sakıncalı olduğunu dolayısı ile bu yazıların makaleden çıkarılması gerektiğini bana bildirilmiştir.  Yasalara saygılı olma çerçevesinde çıkması gereken yazıları silmek durumundayım. Bu yüzden öncelikle yaptığım işe, uygulamalarıma ve tavsiyelerime güvenen siz değerli okuyucularımın benim olduğu gibi sizlerinde yeni yasaya saygı duyacağınıza inanıyorum. Bu yüzden silinen bazı yazılar nedeni ile öncelikle siz değerli okuyucularım ve takipçilerimden özür diliyorum.


Tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizin de güzide doğal yapısı ile endemik bitki örtüsü ile harika bir ülke. Ancak zengin olan bu değerimizi ne yazık ki kullanamıyoruz. Allahın insanlara armağan ettiği, , oksijen, su, toprak ve toprakta oluşan nimetleri, bitkileri insanlarla buluşturmak kadar güzel bir çalışma olamaz. Herbalistlik bitki bilimcisi demektir. Hangi bitki nerde yetiştiğini, ne zaman toplanması kurutulması, gerektiğini, hangi koşullarda depolanmalı ve en önemlisi nasıl tüketilmesi gerektiğini insanlarla paylaşmaktır.


Gerek tanıtım yazısında gerek makale içinde, öncelikle doktor olmadığımı, kesinlikle doktor görevlerini üstlenerek hiçbir şekilde hastaları veya diğer hasta gruplarını  muayyene etmediğimi, tanı  koymadığımı, ameliyat etmediğimi veya başka bir medikal hastane ve benzeri sağlık kurumlarına referans göstererek hastanın üzerinde etki bırakmadığımı, belirtmek istiyorum. Amacım, benden destek isteyen herkese ücretsiz olarak şimdiye kadar yaptığım araştırma ve çalışmalarım sonucunda edindiğim bilgileri ve kullandığım yöntemleri paylaşmak, olmuştur.  Dolayısı ile benimle irtibata geçmek isteyen, destek veya tavsiyelerim den faydalanmak isteyen herkesin bu konuyu iyi bilmelidirler.  Hastalıkta kullanılan bitkisel gıda destekli ürünleri yasal olarak çalışan tüm aktarlara da veya Eczanelerden alabilirsiniz. Tercih tamamen size aittir.


ÖNEMLİ NOT: Burada yer alan bilgi, yorum ve cevaplar yalnızca tavsiye niteliğinde olup tedavi yönteminizi tespit etmek ya da değiştirmeye amacı taşımamaktadır. Sitemizdeki bilgileri yanlış anlamak, bilgilerin güncelliğini yitirmesi ve buna bağlı olarak doğabilecek olası mağduriyetlerden sitemiz yasal olarak hiçbir sorumluluk altında değildir. Tam bir teşhis ve tedavi için hasta ile doktorunuzun yüz yüze gelmesi gerekir. Bu sitede bulunan bilgileri kullanmadan doğan sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. Siteyi kullanan herkes, işbu şartların yanı sıra kullanım koşulları ve gizlilik  sözleşmesi metinlerimizi okumuş kabul etmiş sayılır.


Saygılarımla

Herbalist

Bitki ve Bitki Özleri Uzmanı

Erdoğan TEPELİ

 

11 Comments

 1. vildan cambaz dedi ki:

  merhaba doktor bey . annem bı ay önce bacaklrındakı sıslıklerden dolayı hastaneye yatırıldı . orda yapılan testlerden all kan kanserı oldugu acıklndı . yardımınıza ıhtycam vr . annem su an hastanede ve tedavı gormekte.kemoterpı uygulndı ve kadın tamamen bıttı . on gundur kemoterpı verılmıyor ama agrılrı bıtmıyor.
  ve annem artık konusamıyor bıle. ne yapmam lazm . nereye gotrumem lazm bılmyorum . caresız kaldk . annemı hastaneye yuruyerek goturdum sımdı yataktan hıc kalkamıyor. yemek yemıyor. lutfen bana bı sekılde gerı donun . ben annemı kaybtmk ıstemıyorum … vildan

 2. OSMAN BEY dedi ki:

  MERHABA HOCAM BENİM KAN KANSERİ HASTAM VAR 6 AYDIR CERRAH PAŞA DA TEDAVİ GÖRÜYOR YİNE AYNI BİR DEGİŞİKLİK YOK NE ÖNERİRSİNİZ HOCAM VARDIMICI OLMANIZI RİCA EDİYORUM HOCAM. SAYGILARIMLA…

 3. elif sıla ekmen dedi ki:

  bugun doktoruma gittim ve beni ultrason çektirmeye yolladı. kan tahlilii istemedi ultrason çektirmeye gittiğim doktor %90 mikrobik olduğunu söyledi. korkulcak birşey olmadığını söyledi hem sağ hem sol kulağımın altında da şişlik varmış kendi dokttorum da ultrasondan çıkan raporları inceledi kötü birşey değilmiş ilaç vermedi kendiliğinden geçicek bir ay sonra gel yeniden ultrasonla bakalım dedı. iltahaplanma senin o kulak altlarına yer etti dedi. için rahat olsun dediler ama benim içimde yinede bir şüphe var. siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? sizce ne yapmalıyım? sayrılarımla elif sıla ekmen.

 4. elıf sıla ekmen dedi ki:

  17 yasındayım bır senedır sol kulagımın altında bezeden bıraz daha buyuk sıslıkler oluyo ve doktorum antıbıyotık verıyo ve gecıyodu aklıma hıc boyle bır hastalık gelmemıstı suan bır sene gectı uzun zamandır bır sıslık yoktu ates kusma halsızlık boyle seyler hıc yasamadım ılk defa sol kulagımın altında beze cıktı bu sefer antıbıyotık kullandım ve gecmedı doktorum kan tahlılı ıstedı o kadar pısmanım kı bır sene once kan tahlılı yaptırmadıgıma eger boyle bır hastalık varsa bende bır senede tum vucuduma yayılmısmıdır ıyıılesme ıhtımalım var mı.

 5. asım er dedi ki:

  selam doktor bey ben 50 yas.12 yıldır kml hastasıyım glivek kullanıyoum gen testlerim devamlı yıllardır6 aydabir test yaptırıyorum negatif mutluyum allah herhastaya acil sifa versin banaek olarak önerebileceginiz bitkisel ne vardır…

 6. ali yuva dedi ki:

  slm kızım 19 yaşında ALL tanısı kondu 1 aydır hastanede kemoterapi uygulanıyordu ateşi yüksek olması ve enfeksiyon çıkmasından dolayı 1 haftadır yoğun bakımda oksijene bağlı ne gibi öneriniz olur, Doktorlar ateşini ve enfeksiyonu önleyemiyoruz diyorlar ateşi 43 kadar çıktı, görüşlerinizi bekliyorum..Saygılarımla

 7. coşkun cemre dedi ki:

  ben 50 yaşındayım.kll hastasıyım boynumda koltuk altlarımda ve kasıklarımda lenfler var. 8 aydır kemoterapı göruyorum.ayrıca trombosıtlerım 20.000 den yukarı cıkmıyor.dalakta buyume var.hastalığımın tedavısı ıçın bıtkısel olarak yardımcı olabılırmısınız.saygılarımla

 8. Baki ULU dedi ki:

  Erdogan bey merhaba 4 yasinda oglum var AML kan kanseri teshisi kondu.Su anda hastanede,kemoterapiye baslandi.yaklasik 10 gundur devam ediyor..Bu AML Kan kanseri turune karsi bitkilerden faydalanma sansimiz varmi?ne yapmamiz gerekiyor..yardimci olursaniz cok tesekkur ederim.. iyi gunler.

 9. esin özbayrak dedi ki:

  merhaba kll hastasıyım kurtulma şansım varmı?

 10. Dilek KARASU dedi ki:

  Sayın Hocam Oğlun 3 önce ani ateş ve kusma ile hastaneye kaldırdık. Yapılan tetkik sonucunda yak üstü bazı ilaçlar verildi sonra eve geldik. Aradan 2 gün sonra çocukta morarmalar oluşmaya başladı.tekrar muayeneler yapıldı. Başka hasataneye gönderdiler.ordada yapılan tahlillerde kan kanseri lösemi (ALL) teşhisi kumuldu. Yıkıldık. Çok özüldük ancak bir şey ifade etmediğini görünce kendimce bazı araştımalar yaptım. 3-4 Sene hatay iskenderunda bir komuşumun mide kanserini tedavi ettiğinizi duydum. Şu an oğlumuz tedavi görmekte Oldukça başarılarınız var fakat halen çekingen kalıyorum ne olursunuz bana yardımcı olun Allah Razı olsun SİZDEN ACİL CEVAP BEKLİYORUM……….. DİLEK KARASU-HTAY -İSKENDERUN

 11. bahar karapınar dedi ki:

  MERHABA DOKTOR BEY BABAM AKUT AML HASTASI BİR AYDIRHASTANESİNDE TEDAVİ GÖRÜYOR KENDİSİNDE KALP VE ŞEKERDE BULUNMAKTA DOGAL YOLLARLA TEDAVİSİ MÜMKÜNMÜ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir