“İlmin üzerinde unvan ve rütbe yoktur. Aslolan insanlığın hizmetinde olmak ve insanlığa faydalar sunabilmektir.Bir insana yapılabilecek en büyük iyilik ise, onu sağlığına kavuşturmaktır..”